Fakta och historia

Området ligger fint beläget i Skärholmen med utsikt över Mälaren.

Fram till 1960-talet var Skärholmen en lantlig idyll med betande kor och slåtterängar. Området var ett omtyckt friluftsområde för stockholmarna, med den legendariska Sätrastugan där man kunde dricka varm choklad och äta smörgåsar.

Stadsdelen Skärholmen har fått sitt namn av torpet Skierrholmen.

År 1627 omnämns en Peder i Skierholmen som ägare till 1 häst, 2 kor och "taxerad" till ett ½ spann utsäde. Omkring 1750 byggdes gården om till en herrgård och sitt nuvarande utseende i stort fick gården 100 år senare. Till gården hörde ett flertal byggnader som successivt kom till, bl.a badhus, tvätt- och strykhus, tjänstebostäder etc. De flesta av dessa är dock borta idag. Gården användes främst som sommarboställe för köpmän i staden, bl a grosshandlare Reimers.

År 1945 köptes Skärholmens gård av Stockholm stad medan den fortfarande låg i Huddinge kommun. Idag hyrs gården ut för dagkonferenser, privata fester och föreningssammankomster.

Kvarteret Furuholmen med sina 198 st radhus uppfördes 1968-1969.